Sáng lập viên thành lập Quỹ

  1. Tên tổ chức sáng lập: Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/133, Đại lộ Bình Dương, Kp. Hòa Lân 1, P. Thuận Giao,Tp. Thuận An, Bình Dương

Quyết định thành lập và hoạt động: Số 50/QĐ-LHHVN ngày 14/01/2020

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ: Số A-2188 của Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận

  1. Tên sáng lập viên: Đỗ Cẩm Hồng Sinh ngày: 09/08/1985

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/133, Đại lộ Bình Dương, Kp. Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, Tp. Thuận An, Bình Dương

  1. Tên sáng lập viên: Huỳnh Chí Công Sinh ngày: 25/06/1989

Địa chỉ thường trú: Nam Yên, An Biên, Kiên Giang.