QŨY PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

  • Địa chỉ: 1/133 Đại lộ Bình Dương, KP.Hòa Lân 1, P.Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương
  • Điện thoại: 0933.525.708
  • Email: quyphattrientainang@gmail.com
  • Website: www.quyphattrientainang.org

Phụ trách chính:

  • Chủ tịch hội đồng quỹ: Nguyễn Văn Nam
  • Điện thoại: 0933.525.708
  • Giám đốc:
  • Điện thoại:
  • Phó giám đốc: Đinh Văn Lộc
  • Điện thoại: 07.66.55.66.39