QŨY PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

  • Địa chỉ: 1/133 Đại lộ Bình Dương, KP.Hòa Lân 1, P.Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương
  • Điện thoại: 0777.35.35.36
  • Email: quyphattrientainang@gmail.com
  • Website: www.quyphattrientainang.org

Phụ trách chính:

  • Giám đốc: Huỳnh Chí Công
  • Điện thoại: 0907.942.492
  • Phó giám đốc: Nông Thị Ngọc Phương
  • Điện thoại: 0949. 40.10.74