Chương trình Doanh Nhân Hội Nhập hành trình trên 63 tỉnh thành ủng hộ quỹ 40 triệu

            Chương trình Doanh Nhân Hội Nhập hành trình trên 63 tỉnh thành đã đồng hành cùng Quỹ phát triển tài năng – DTF vận động các ân nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ cho Quỹ phát triển tài năng – DTF được 40.000.000 vnđ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn).

          Đại diện Hội đồng quản lý Quỹ phát triển tài năng – DTF ông Nguyễn Văn Nam chủ tịch hội đồng quản lý quỹ đánh giá cao sự đóng góp của các ân nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ cho Quỹ phát triển tài năng – DTF. Nhất là ban tổ chức chương trình Doanh Nhân Hội Nhập hành trình trên 63 tỉnh thành đã đồng hành cùng Quỹ phát triển tài năng – DTF đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú để gắn kết các doanh nhân, doanh nghiệp lại với nhau. Tìm kiến cơ hội hợp tác kinh doanh, quảng bá thương hiệu.

        Với Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ phát triển tài năng – DTF là quỹ xã hội – từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động hướng đến các đối tượng chính của quỹ là: sinh viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án kinh tế, đề tài khởi nghiệp, tài trợ và giúp đỡ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

           Hội đồng quản lý Quỹ phát triển tài năng – DTF chúc chương trình thành công tốt đẹp cũng như xin cảm ơn các ân nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ cho Quỹ phát triển tài năng – DTF.

Xin trân thành cảm ơn !

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc

HUỲNH CHÍ CÔNG